Jesteś tutaj

Neurologia

VI. Neurologia

A. Depresja
1. Neurolodzy używają N2O/O2 przy leczeniu pacjentów z przewlekłą nadpobudliwością. Pacjenci z depresją odczuwali poprawę po kuracji N2O/O2.
2. W badaniach przeprowadzonych wcześniej mieszanina N2O/O2 okazała się być bardziej skuteczna niż leczenie za pomocą thiopentalu z elektrowstrząsami.28

B. Schizofrenia
1. Schizofrenia była dotychczas przeciwwskazaniem stosowania mieszaniny N2O/O2 z powodu nieprzewidywalności zachowania pacjenta oraz możliwości wywołania stanu psychozy.
2. Gillman29 stwierdził, że 3 z 4 pacjentów poddanych terapii N2O/O2 poczuło się lepiej. Udokumentował on wystąpienie problemów u jednego pacjenta.

C. Również zachowania seksualne poddano badaniom pod względem wpływu, jaki N2O/O2 na nie wywiera. Gillman i Lichtigfeld30 wykazali, że kobiety nie mogące uzyskać orgazmu, potrafiły osiągnąć ich kilka po terapii, której elementem było leczenie za pomocą N2O/O2.

D. Bóle migrenowe
1. Bóle migrenowe głowy leczono przeciwbólowymi dawkami N2O/O2 . Wydaje się, że sedatywne i przeciwbólowe właściwości N2O/O2 są jednym ze skuteczniejszych sposobów leczenia migreny.
2. 30 minutowa terapia mieszaniną N2O/O2 dostosowana do specyficznych potrzeb pacjenta przynosiła całkowite ustąpienie bólu.

E. Inne zastosowania
1. Gillman i Lichtigfeld32 zauważyli również ustąpienie objawów innych chorób neurologicznych po zastosowaniu terapii N2O/O2. Przykłady stanów chorobowych leczonych za pomocą N2O/O2 : zespół Tourette'a, akatyzja, kręcz szyi kurczowy.
2. Gillman i Lichtigfeld32 doniesienia powyższe przedstawiają jako wstępne, wymagające dalszych odpowiednio zorganizowanych badań.