Jesteś tutaj

Szkolenia

Szkolenia dotyczące stosowania sedacji wziewnej N2O/O2 w gabinecie stomatologicznym są prowadzone po zakupie aparatu w dniu montażu w gabinecie. Są one wliczone w cenę aparatu MDM.

 


 

Poniżej przedstawione są wykłady, na których będzie omawiana sedacja wziewna. 
Termin: nieustalony

Szkolenie jednodniowe, trwające 6 godzin.
Rozpoczęcie szkolenia 9.30 – zakończenie 15.00

Temat szkolenia: „Bez bólu i lęku, czyli znieczulenia, urządzenia do podawania oraz sedacja w stomatologii.”

Wykładowca: lek. dent. Jacek Kowalski 

I. Znieczulenia
II. Sedacja doustna
III. Sedacja wziewna N2O/O2 dla dentystów
 

Godzina Temat
9.30-9.40 Rozpoczęcie - przywitanie uczestników, rozdanie ankiet, zapoznanie z planem kursu medycznego
9.40–10.00 Omówienie wybranych zagadnień dotyczących śr. znieczulających, szybkie obliczanie dawek
10.00–10.20 Sposoby wykonywania znieczuleń - znieczulenia miejscowe, przewodowe, śródwięzadłowe, dokostne, ocena własna pod względem skuteczności
10.20–10.35 Niebezpieczna strona znieczuleń – omdlenia, uczulenia, nadwrażliwość, przedawkowanie, sposoby zapobiegania
10.35–11.00 Urządzenia – ocena własna - strzykawki bezigłowe, urządzenia iniekcji ciśnieniowej kontrolowane ręcznie i procesorem, igły dokostne, strzykawka dokostna
11.00–11.40 Bezbolesność iniekcji, sposoby skutecznej anelgezji, nie tylko znieczulenie
11.40–12.10 Przerwa na kawę i poczęstunek
12.10–12.45 Sedacja doustna - lek z wyboru, dawkowanie, zagrożenia, ocena skuteczności, aspekty prawne, warunki techniczne gabinetu i ZOZu - ustawy
12.40–14.00 Sedacja wziewna N2O/O2 dla dentystów, właściwości podtlenku azotu, podtlenek azotu a Unia Europejska, nowa metoda stosowania N2O dla dentystów, skuteczność sedacji N2O/O2, bezpieczeństwo pacjenta i lekarza, warunki techniczne gabinetu i ZOZu - ustawy
14.00–14.10 Prezentacja aparatu MDM do sedacji wziewnej N2O/O2
14.10–14.45 Pytania, dyskusja
14.45–15.00 Zakończenie kursu medycznego

Cena kursu: 170zł

Zapisy oraz informacje szczegółowe: Jacek Kowalski