Jesteś tutaj

Szkolenia

Szkolenia dotyczące stosowania sedacji wziewnej N2O/O2 w gabinecie stomatologicznym są prowadzone po zakupie aparatu w dniu montażu w gabinecie. Są one wliczone w cenę aparatu MDM.

 


 

Poniżej przedstawione są wykłady, na których będzie omawiana sedacja wziewna. 
Termin: nieustalony

Szkolenie jednodniowe, trwające 6 godzin.
Rozpoczęcie szkolenia 9.30 – zakończenie 15.00

Temat szkolenia: „Bez bólu i lęku, czyli znieczulenia, urządzenia do podawania oraz sedacja w stomatologii.”

Wykładowca: lek. dent. Jacek Kowalski 

I. Znieczulenia
II. Sedacja doustna
III. Sedacja wziewna N2O/O2 dla dentystów
 

GodzinaTemat
9.30-9.40Rozpoczęcie - przywitanie uczestników, rozdanie ankiet, zapoznanie z planem kursu medycznego
9.40–10.00Omówienie wybranych zagadnień dotyczących śr. znieczulających, szybkie obliczanie dawek
10.00–10.20Sposoby wykonywania znieczuleń - znieczulenia miejscowe, przewodowe, śródwięzadłowe, dokostne, ocena własna pod względem skuteczności
10.20–10.35Niebezpieczna strona znieczuleń – omdlenia, uczulenia, nadwrażliwość, przedawkowanie, sposoby zapobiegania
10.35–11.00Urządzenia – ocena własna - strzykawki bezigłowe, urządzenia iniekcji ciśnieniowej kontrolowane ręcznie i procesorem, igły dokostne, strzykawka dokostna
11.00–11.40Bezbolesność iniekcji, sposoby skutecznej anelgezji, nie tylko znieczulenie
11.40–12.10Przerwa na kawę i poczęstunek
12.10–12.45Sedacja doustna - lek z wyboru, dawkowanie, zagrożenia, ocena skuteczności, aspekty prawne, warunki techniczne gabinetu i ZOZu - ustawy
12.40–14.00Sedacja wziewna N2O/O2 dla dentystów, właściwości podtlenku azotu, podtlenek azotu a Unia Europejska, nowa metoda stosowania N2O dla dentystów, skuteczność sedacji N2O/O2, bezpieczeństwo pacjenta i lekarza, warunki techniczne gabinetu i ZOZu - ustawy
14.00–14.10Prezentacja aparatu MDM do sedacji wziewnej N2O/O2
14.10–14.45Pytania, dyskusja
14.45–15.00Zakończenie kursu medycznego


Cena kursu: 170zł

Zapisy oraz informacje szczegółowe: Jacek Kowalski