Jesteś tutaj

Ostry zawał mięśnia sercowego

strona : 12/13

XII. Ostry zawał mięśnia sercowego.

A. Zmniejszenie bólu i lęku.
1. Przeciwbólowe właściwości zostały z powodzeniem wykorzystane w leczeniu ostrego bólu podczas zawału mięśnia sercowego. Patofizjologia zawału serca powoduje niezwykle silny ból i ogromny lęk. Uspokojenie N2O/O2 jest wtedy znakomitym antidotum.
2. Wyniki badań przeprowadzonych w byłym Związku Radzieckim w latach 1962-1965 dowiodły skuteczności stosowania N2O/O2 w leczeniu zawału.41,42 Dobrze udokumentowane jest również jego użycie w tym samym czasie w USA.9,43 Wyniki badań Thompsona i Lowna44 wskazują zdecydowanie na pewne zmniejszenie bólu u 74% pacjentów. Mniej cierpiący szybciej odczuwali ulgę, niż ci, którzy doświadczali mocnego, przeszywającego bólu. W tych przypadkach pomocą jest podawanie przeciwbólowych leków o działaniu narkotycznym.

B. Terapia tlenowa.
1. Mieszanina N2O/O2 daje duże korzyści pacjentom z chorobą naczyń wieńcowych leczonych w warunkach ambulatoryjnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania komórek mięśnia sercowego na tlen.
2. W tym samym czasie, gdy komórki mięśnia sercowego są zaopatrywane w tlen, podtlenek azotu zapewnia działanie przeciwbólowe i uspokajające.4,9,44