Jesteś tutaj

Wycofanie z uzależnienia

VIII. Wycofanie z uzależnienia

A. Pentazokaina (Tawlin)
1. N2O został przebadany pod względem możliwości leczenia objawów syndromu odstawienia różnych substancji uzależniających. Kripke i Hechtman34 byli pierwszymi, którzy zastosowali i opisali w 1972 roku innowacyjny sposób leczenia uzależnienia od pentazokainy. Lek ten jest narkotycznym środkiem przeciwbólowym. Jest przeciwwskazana do leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków.34
2. W celu eliminacji ostrego przewlekłego bólu odczuwanego przez 14- letnią dziewczynkę po uszkodzeniu przełyku (poparzenie po połknięciu silnie zasadowego węglanu potasu) zastosowano w dużych dawkach pantazokainę. Pacjentka wkrótce uzależniła się od leku. Aby z kolei wyleczyć ją z uzależnienia zastosowano mieszaninę N2O/O2. Zaletami takiego sposobu leczenia była likwidacja bólu oraz ułatwienie pacjentce powrotu do domu.

B. Alkohol.
1. Lichtigfeld i Gillman35 stwierdzili niezwykłą przydatność N2O/O2 do detoksykacji około 5000 pacjentów z chorobą alkoholową w Republice Południowej Afryki.
2. Proste podanie uspokajającej mieszaniny N2O/O2 przez 20 minut po przyjęciu do ośrodka leczącego powoduje ustąpienie objawów odstawienia. Umożliwia to natychmiastowe rozpoczęcie psychoteapii.35 Do innych zalet zastosowania N2O/O2 należą: krótszy pobyt w szpitalu, zmniejszenie dawek innych leków oraz brak właściwości uzależniających podtlenku azotu.32
C. Mieszaninę N2O/O2 zastosowano eksperymentalnie do leczenia uzależnienia od nikotyny i marihuany. 32