Jesteś tutaj

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia aparatu

  • Blokada na 30% tlenu - Podanie 100% N2O. Używanie bezpiecznego aparatu zapobiega takiej sytuacji. Podanie 100%N2O możliwe jest w aparatach do znieczulenia ogólnego. Współczesne aparaty do sedacji wziewnej przeznaczone dla dentystów posiadają blokadętlenową 30%, tzn. nie można podać pacjentowi w mieszance oddechowej mniej tlenu niż 30%.
  • Nagły brak tlenu w butli - aparaty do sedacji posiadają blokadę N2O. W razie zatrzymania dopływu tlenu, automatycznie zatrzymany zostaje przepływ N2O.
  • Nagły brak N2O - brak zagrożenia. Jedyną konsekwencją tego zdarzenia może być przerwanie sedacji w trakcie zbiegu. Grozi to najwyżej niedokończeniem wykonywanej pracy. Inaczej to wygląda w aparatach do znieczulenia ogólnego, gdzie wybudzenie się pacjenta w trakcie zabiegu chirurgicznego niesie ze sobą zgoła inne skutki.
  • Kształt złączy zabezpiecza przed pomyłkowym błędnym podłączeniem zasobników z gazami. Nie jest możliwe podłączenie butli N2O do złacza dla O2.