Jesteś tutaj

Dermatologia

strona : 3/13

III. Dermatologia

A. Przeszczepy włosów
1. W literatura naukowa donosi, że mieszanka gazów N2O/O2 w przypadku zabiegów przeszczepów włosów zapewnia zadowalające znieczulenie bez wywierania negatywnego wpływu na pacjenta oraz powodowania niepożądanych skutków ubocznych. Pacjenci (94%) w badaniach prowadzonych przez Sadicka oraz Militana18 dobrze przyjmowali mieszankę gazów N2O/O2 przedkładając ją nad 10 mg Valium i Dermajet (metoda podawania lidokainy). Wyżej wymieniony zabieg chirurgiczny wymaga powtarzania znieczuleń miejscowych skóry. Sedatywne działanie N2O podnosi poziom wytrzymałości pacjenta.
2. Jako główną zaletę N2O/O2 w przypadku zabiegów transplantacji włosów podaje się szybką eliminację w porównaniu do innych leków, takich jak diazepam, który posiada dużo większą latencję.18

B. W literaturze naukowej można znaleźć doniesienia mówiące, że N2O/O2 ułatwia zabiegi chemicznego peelingu skóry oraz zabiegi nowotworów skóry.18

C. Liposuction
1. Liposuction stało się bardzo popularnym sposobem leczenia. W czasie zabiegu stosuje się znieczulenie miejscowe w połączeniu z domięśniową, dożylną, wziewną formą sedacji lub ze znieczuleniem ogólnym. Lekarze wykonujący zabiegi uważają, że wiele leków wchodzi w interreakcje ze znieczuleniem miejscowym, natomiast N2O/O2 nie wchodzi.
2. Doświadczenia dermatologów w zakresie użycia N2O/O2 są minimalne. Uznają jednak jego działanie wspomagające znieczulenie miejscowe.19 Maloney, Coleman i Mora popierają wraz z innymi dermatologami użycie N2O/O2 w tej specjalności. W swoim badaniu stwierdzili, że 46 z 47 pacjentów poprosiłoby o podanie N2O/O2 na następnej wizycie oraz uważają, że N2O/O2 powinien być szerzej stosowany w tej dziedzinie medycyny .