Jesteś tutaj

Skuteczność

Skuteczność sedacji wziewnej N2O/O2 - zależna jest od kilku czynników:

  • Doświadczenie lekarza - im większe doświadczenie, tym więcej pacjentów udaje się mu skutecznie uspokoić.
  • Podatność pacjenta na podtlenek azotu - około 10% pacjentów jest niewrażliwa na działanie gazu rozweselającego.
  • Wcześniejsze doświadczenia pacjenta - im większy doznany wcześniej uraz, tym trudniej jest uspokoić pacjenta. Czasami jest to niemożliwe i pacjenta należy skierować na zabieg w znieczuleniu ogólnym.
  • Wiek pacjenta - im młodsze dziecko, tym trudniej poddać sedacji ze względu na brak współpracy.
  • Konstytucja psychofizyczna pacjenta - pacjenci (zwłaszcza dzieci) obawiający się wszelkich czynności wykonywanych przez dentystę często nie zgadzają się na stosowanie również sedacji wziewnej.
  • Płeć - kobiety rzadziej zgadzają się na sedację wziewną, obawiając się utraty kontroli nad sobą.
  • Średnia skuteczność sedacji wziewnej, tzn. udanej sedacji, u pacjentów, którzy zgodzą się na jej zastosowanie - to ok. 80%.