Jesteś tutaj

Położnictwo/ginekologia

 

II. Położnictwo/ginekologia
 
 • A. Poród
 1. Literatura naukowa jest zarzucona doniesieniami na temat sukcesów w zastosowaniu terapii N2O/O2 do porodów.
 2. Podtlenek azotu z tlenem jako środek znieczulający do porodu użył po raz pierwszy rosyjski lekarz w 1880 roku. Jego eksperymenty umożliwiły mu wyciągnięcie wniosku, że podtlenek azotu uśmierzył ból towarzyszący porodowi nie czyniąc krzywdy ani dziecku ani matce.10
 3. Autorzy szwedzcy w wielu publikacjach potwierdzają bezpieczeństwo użycia podtlenku azotu. Publikacje pokazują brak problemów prokreacji w grupie blisko 3000 kobiet narażonych na ekspozycję na podtlenek azotu.11
 4. W 1981 roku Wales dokonał oceny klinicznej skuteczności mieszanki gazów N2O/O2 - Entonox podawanej przez kaniule nosowe w czasie porodu. Zarówno położna jak i matka zgodnie potwierdziły ustąpienie bólu.12 Podawanie poprzez kaniule było wygodne i nieinwazyjne. Jednak ta metoda podawania gazów nie jest polecana ze względu na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu. 
 5. Badania z roku 1994 dokonane przez Carstoniu, Levytama i Normana13 wskazały na wątpliwą wiarygodność oraz solidność poprzedniej oceny użycia N2O/O2 w czasie porodu z powodu błędów metodologicznych. Celem ich badania była ocena poziomu bólu oraz nasycenie krwi tlenem. Nie stwierdzono statystycznych różnic kiedy pacjentki oddychały mieszanką N2O/O2 i sprężonym powietrzem atmosferycznym. Pacjentki odczuwały jednak różnicę pomiędzy mieszanką N2O/O2 i powietrzem. Gdy proszono je, aby wybrały gaz, którym chciałyby oddychać, wybierały N2O/O2. Współczynnik nasycenia tlenem okazał się bez znaczenia. Autorzy wskazali na to, że poziomy natlenowania krwi pomiędzy skurczami były nawet większe.13 
 
 • B. Laparoskopia ginekologiczna
 1. N2O jest od wielu lat używany jako środek usypiający oraz wdmuchujący podczas ginekologicznych laparoskopii.
 2. Użyciu N2O do wdmuchiwania zdecydowały jego właściwości - powolna absorpcja i brak działania drażniącego. Amerykańskie Stowarzyszenie Specjalistów Laparoskopii Ginekologicznej (AAGL) stwierdziło, że nie wystąpiły żadne działania uboczne przy użyciu N2O w czasie 20 000 zabiegów.
 3. Pierwszym negatywnym doniesieniem na temat N2O była publikacja Robinsona, Thomsona i Wooda15 mówiąca o hipotetycznej możliwości wybuchu na skutek reakcji pomiędzy N2O oraz metanu i wodoru z jelita grubego w czasie laparoskopii. Przytoczono przypadek pacjenta, który zmarł na skutek takiego wybuchu.16
 4. Jakkolwiek jest to możliwe, prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia jest bardzo niskie.17
 5. Mieszanka gazów N2O/O2 jest również podawana jako lek z wyboru do wielu innych zbiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych w ginekologii i położnictwie.