Jesteś tutaj

Endoskopia

VII. Endoskopia

A. Gastroskopia

1. Badania na temat zastosowania mieszaniny N2O/O2 w gastroskopii są jedną z ostatnich prób użycia sedacji wziewnej.
2. Diehl33 ogłosił wyniki swoich badań nad N2O/O2 na corocznym zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Gastroenterologów (ASGE) w 1996 roku. Wskazał on pozytywne wyniki zastosowania N2O/O2 dla pacjentów ambulatoryjnych przy znacząco niskim koszcie leczenia. Pacjenci w dodatku w większości akceptowali zastosowany sposób sedacji. Podawanie N2O/O2 nie sprawiało problemów lekarzom wykonującym badania. Zauważali zwiększenie wytrzymałości pacjentów. Badanie skupiło się również na porównaniu sedacji wziewnej oraz dożylnej za pomocą barbituranów. Nie stwierdzono statystycznej różnicy pomiędzy skutecznością obu wyżej wymienionych sposobów uspokojenia.33

B. Te początkowe wyniki badań zostały przyjęte z entuzjazmem przez wielu lekarzy specjalistów. Przed tą dziedziną medycyny otwierają się zapewne nowe perspektywy.