Jesteś tutaj

Radiologia

strona : 9/13

IX. Radiologia

A. Bolesne zabiegi
1. Znieczulająca i przeciwlękowa mieszanina N2O/O2 znalazła zastosowanie również w radiologii. W czasie wielu bolesnych badań radiologicznych niezbędne jest zastosowanie farmakologicznej premedykacji.
2. W czasie badania przebiegu zabiegów radiologicznych stwierdzono, że 50 pacjentów z 53 po użyciu N2O/O2 uznało zabiegi te jako bardziej znośne.36 Oto niektóre z opisanych zabiegów: zewnątrzaortowa arteriografia, przezskórna biopsja, arteriografia trzewna, przezskórna cholangiografia, cewnikowanie dróg żółciowych, usunięcie kamieni żółciowych, cewnikowanie moczowodu, cewnikowanie tętnicy wątrobowej, drenaż ropnia wątroby, obustronna artroskopia stawu skroniowo-żuchwowego.36 Pacjenci będący pod wpływem sedacji N2O/O2 poproszeni o nie poruszanie się, byli o wiele bardziej posłuszni niż pacjenci będący pod działaniem uspokojenia dożylnego.

B. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI)
1. Wykonywanie magnetycznego rezonansu jądrowego jest często trudne i przeciwwskazane u pacjentów cierpiących z powodu klaustrofobii. Badanie wymaga zamknięcia pacjenta w niewielkiej przestrzeni, przy czym musi on pozostać bez ruchu przez długi czas.
2. Często pacjenci wymagają jakiejś formy uspokojenia, tak by można było zapewnić precyzję samego badania. Mieszanina N2O/O2 byłaby w tym przypadku odpowiednią metodą, jakkolwiek należałoby usprawnić metodę podawania gazów w ograniczonej przestrzeni aparatury MRI.